Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2014

6599 3063 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viailikepigs ilikepigs
"Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu."
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
5525 d9d4 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailikepigs ilikepigs
5063 5192 390
4739 85a5 390
 
"Żeby się zespolić, musisz się najpierw zachwycić, potem się zapomnieć, a na końcu, gdy już nie pożądasz, chcieć trwać w mozolnym celibacie tylko dla jednego ciała. Bo okazało się, że jej dusza i mózg są o wiele ważniejsze".
 

- J.L. Wiśniewski

Reposted fromtimetolove timetolove viailikepigs ilikepigs
  Jednak ludzie spotykają się, by się nawzajem słuchać.
— Andrzej Stasiuk - Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
Reposted fromIriss Iriss viailikepigs ilikepigs
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Reposted fromte-quiero te-quiero viailikepigs ilikepigs
Reposted frommayamar mayamar viailikepigs ilikepigs
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viailikepigs ilikepigs
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
Reposted fromunr-eal unr-eal viailikepigs ilikepigs
3612 e57f 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacorazon corazon

April 19 2014

Myślę, że kiedy przychodziło Ci do głowy, że jesteśmy do siebie podobni, miałeś na myśli to, że oboje jesteśmy mitomanami, w których żyje wstydliwa tęsknota do czegoś prawdziwego i zwyczajnego, a zarazem paniczny przed tym lęk i przeświadczenie, że
wszystkie możliwości takiego życia są dla nas w gruncie rzeczy niemożliwościami.
— Anita Halina Janowska, "...mój diabeł stróż. Listy Andrzeja Czajkowskiego i Haliny Janowskiej"
Reposted fromciarka ciarka viailikepigs ilikepigs
8295 2cab 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viabubble-gum bubble-gum

April 18 2014

Istnieje coś oprócz dotyku, być może jakiś nieznaczny gest, sposób nachylenia głowy albo poruszania się w towarzystwie tej drugiej osoby, co zdradza, że tych dwojga łączy szczególna zależność.
— 'Kochanka Freuda'
Reposted frommartinif16 martinif16 viailikepigs ilikepigs

April 15 2014

"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
"Życie jest skończonym kawałkiem czasu, który został ci podarowany jak czysta kartka do pokolorowania, zabazgrania albo zmięcia i wyrzucenia do kosza na śmieci."
— Janusz A. Zajdel - "Limes Inferior"
9876 0a50 390
Jarosław Borszewicz.
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viapoezja poezja
2511 97c7 390
4384 cd26 390
Reposted fromperfekt perfekt viamarysia marysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl